Novetats
Un parell de cosetes a tenir en compte

Cada any mirarem d'introduir alguna novetat amb la intenció de millorar el nostre estimat joc. Si no ho aconseguim o no té acceptació la modificaríem o simplement la trauríem.

Ja sabem que tot canvi al començament acostuma a no ser gaire ben rebut.

Només et demanaria una mica de comprensió i paciència. Segur que en vas sobrat.

L'any 2016 es va implantar la norma 6, la qual diu el següent:

"6. Tots els jugadors tenen l'obligació de comprovar que disposen de les 12 cartes abans d'iniciar el dat. Si algun jugador observa que li manca alguna carta ho comunicarà a la resta. Si només és aquest jugador el que no disposa de les 12 cartes es buscarà aquesta carta (o cartes) i se la hi entregarà (fins i tot quan hagi estat vista per algun altre jugador). Si es dóna compte un cop plegada la primera basa es considerarà renunci. En cas que hi hagi més d'un jugador amb un nombre de cartes equivocat s'entendrà que s'ha donat malament i es repartirà de nou."


El 2017 es van introduir 4 novetats: els sistemes "the wall" i "o'clock", la gravació i el rellotge.

"The wall"

Davant les insistents i abundants queixes d'alguns jugadors s'ha introduït aquest sistema propi d'altres jocs d'estratègia d'equip i en especial del bridge.

"The wall" és simplement un cartó que es col·loca damunt de la taula durant la subhasta, tot just després de repartir les cartes i abans que ningú les miri.

Una vegada els jugadors han subhastat, és a dir, han cantat pal o botifarra i han dit tots bé (hagin contrat, recontrat, o no), i qui li toca sortir hagi tirat la primera carta, llavors es podrà enretirar el cartó i jugar com sempre.

Només es farà ús d'aquest sistema quan així ho sol·liciti expressament una de les dues parelles enfrontades.

"O'clock"

El sistema "o'clock" és emprat per tal de donar més agilitat al campionat i afavorir la puntualitat i el bon desenvolupament d'aquest.

Aquest sistema només és aplicable a la 1a ronda i consisteix en el següent:

Les inscripcions al campionat es realitzaran entre les 15.00 i les 15.30. No es tindran en compte les preinscripcions ni es guardarà número si no hi ha almenys un component de la parella. S'anirà donant número de parella a mesura que els jugadors vagin pagant.

A les 15.30 en punt es farà el sorteig i així que estiguin penjades o es facin públiques les llistes de participants ja es podrà començar a jugar.

De les 15.31 fins a les 15.50 es podran afegir parelles al campionat. Se seguirà donant número per ordre d'aparició i jugaran la primera partida entre elles.

Per exemple:

- Si hi havia una parella lliure que descansava, aquesta jugarà amb la parella entrant i que arriba tard al campionat.

- Si el nombre de parelles és parell, llavors la nova parella descansarà.

- I així successivament.

Però totes aquestes partides que es formin un cop fet el sorteig seran a 8 dats.

Si un membre d'una parella arriba entre 10 i 20 minuts tard fent esperar d'aquesta manera els altres tres, la partida també serà a 8 dats i sempre s'haurà de comunicar a la taula organitzadora.

A partir de les 15.51 sempre es podran acceptar més parelles però en cap cas jugaran la primera ronda.

D'aquesta manera es permetrà que els que arribin una mica tard puguin jugar la primera partida i tinguin intactes les seves possibilitats de guanyar el campionat. A la vegada, s'afavorirà la puntualitat dels jugadors i es penalitzarà els que arribin últims o fora de temps.

Gravació

En el següent enllaç pots veure les partides de la taula 1 en directe:

També podràs observar algunes rondes que s'hi penjaran.

El rellotge de compte enrere

Tothom pot veure en pantalla el temps que li resta per acabar la partida.

En cas d'exhaurir el temps, l'organització determinarà què cal fer en cada cas.

Assignació d'una carta

Per aquest 2018 assignarem una carta de la baralla a cada parella del torneig. Ja s'apuntarà al mateix número de parella perquè ningú se n'oblidi.

Això ens anirà bé pel sorteig al final del campionat. Una mà innocent agafarà una carta d'una baralla i la parella que surti obtindrà un regal. S'agafaran tantes cartes com regals hi hagi.

Si alguna carta no té parella assignada o bé la parella premiada no està present, se n'agafarà una altra. I així successivament.

Després, una altra mà innocent agafarà un as o bé un 2 d'una altra baralla. Si surt l'as, voldrà dir que el regal serà pel primer membre apuntat d'aquella parella. Si surt el 2, serà pel segon.

Cal tenir present que d'aquesta manera només un membre d'una parella podrà obtenir premi atès que aquella carta es retirarà.

També cal tenir en compte que aquests regals poden tocar a jugadors ja premiats per classificació.

Davant l'allau de participants d'enguany i per tal de donar més agilitat a les inscripcions es va decidir fer un sorteig tradicional. Esperem que l'any vinent puguem aplicar aquest enginyós sistema de sortejar.