Premis
En funció del nombre de participants

Premis segons classificació

Campió

2 trofeus gentilesa de la serralleria Josep Mestre

2 pernils

Del segon al cinquè classificats

2 pernils

Del sisè al desè classificats

2 espatlles

Últim classificat

Dos llibres de títol "butifarra"

S'entregarà a l'última parella classificada que resti al lloc per tal de recollir el premi


Els premis s'entregaran per ordre de classificació començant pels primers

Millor parella local


Gentilesa de Queviures Vilaplana s'entregaran dues espatlles i xoriços ibèrics a la parella millor classificada del poble.


En cas que hagi quedat classificada dintre de les 10 primeres posicions, aquesta parella triarà quin dels premis quedar-se i cedirà el premi que no vulgui a la segona millor parella local. I així successivament.


S'entendrà com a parella local o del poble aquella que ambdós components de la mateixa siguin de Vilaplana o hi tinguin residència.

Sorteig


En acabar el campionat i abans d'entregar els premis es sortejarà el següent:

- 2 pernils

- 2 lots de productes d'higiene personal gentilesa de la farmàcia de Vilaplana